Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Екип

Д-р Бойка Илиева

Д-р Бойка Илиева е главен асистент по Антична и западноевропейска литература във Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. През 2005 г. защитава дисертация на тема „Рецепция на италианската литература в България. Българското възраждане и италианската култура”. Научните й интереси се движат в областта на преводната рецепция, компаративистиката, имагинистиката и италианската литература. Има реализирани повече от 30 публикации по посочената проблематика.


Атанаска Методиева

Атанаска Методиева е редовен докторант по руска литература в Югозападен университет „Неофит Рилски” от 2012 година. В областта на интересите й попада руското писмо като жанр и стилистика; руската литература след Революцията; кръгове и издания от Сребърния век на руската литература. Има публикации в сп. „Езиков свят”, сп. „Български език и литература”, сборници от научни конференции. В библиотеката „Женски гласове” отговаря за сектор Руска литература.


Павлина Шейтанска

Павлина Шейтанска, редовен докторант по докторската програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература). Научните й интереси са в областта на съпоставителното литературознание, междукултурност, преводна рецепция, Английско просвещение, Българско национално възраждане.


Проф. Магдалена Костова-Панайотова

Проф. Магдалена Костова-Панайотова защитава докторат върху творчеството на руския емигрантски писател Георгий Иванов. Редовен доцент по руска литература в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград (от 2006) и професор (от 2011). Хоноруван преподавател в СУ "Св. Кл. Охридски" (2000). Интересите й са в областта на литературната теория, руската литература и българската литература от XX век. Пише и публикува поезия и литературна критика. Превежда от руски, английски и испански. Автор е на критическите книги "Между играта и откровението" (1995), "Животът, който ми се присъни" (Поезията и прозата на Г. Иванов)" (2000), "Българската литературна класика" (2003; второ доп. изд., 2004), "Де-конструкция на канона.”(2003), "В полето на авангарда. Руската поезия: 50-90-те г. на ХХ век" (2006), "Руският 20. век чете. Класиката, без която не можем" (2008), "Руският поетически авангард от XX век: теория и практика" (2010).

Главен редактор на сп. "Езиков свят". Член на редколегията на сп. "Другое полушарие", Москва. Редактор в Електронно списание "LiterNet".
Редактор в сп. “Publik republik”, Германия.
Консултант на проекта.
За контакти Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Проф. Владимир Трендафилов

Проф. Владимир Трендафилов е литературовед и поет. От 2004 г. до момента преподава във Филологическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" по дисциплината "Английска литература". Има над 60 редакции на книги.


Проф. дфн Милена Кирова

Проф. Милена Кирова, ръководител на катедрата по българска литература в Софийския университет, преподава история на българската литература и антропология на библейския свят.  Автор е на единадесет книги, сред които са „Сънят на Медуза. Към психоанализа на българската литература” (1995), „Йордан Йовков. Митове и митология” (2001), „Проблематичният реализъм” (2002) и „Библейската жена” (2005). Последната й книга, излязла в средата на 2011 година, се казва „Давид, Великия. История и мъжественост в Еврейската Библия”. Проф. Кирова е президент на Българската асоциация на университетските жени.


Александър Петков

Александър Петков е редовен докторант по български език в Югозападен университет „Неофит Рилски” от 2013 година. Има завършено образование по специалност "Приложна лингвистика" и "Журналистика".

Отговаря за поддръжката на сайта на проекта.
За контакти: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.